Björkängen

Björkängens förskola i Kungälv är HH-byggarens största projekt hittills. Det är sex stycken avdelningar med mycket intelligenta lösningar för låg drivtkostnad.  

Läs mer om förskolans invigdning på Kungälvs kommuns hemsida