Bolagsförändringar

211129 Under hösten så har HH-Byggare valt en tydligare inriktning mot projekt- och projektutveckling i egen regi och med samarbetspartner.

Detta innebär dessvärre att möjligheten att ta nya externa projekt som byggkonsult minimeras.    

210629 Under våren 2021 har HH-Byggare ombildats för att få stabilare struktur med ägarbolag och driftsbolag. HH-Byggare & Fastigheter finns inte mer, utan nu ligger den mesta verksamheten i HH-Byggare & Konsult AB.