Rollsbo

Fastigheten på Bilgatan 21 i Kungälv är numera färdigutvecklad och överlämnad till nya ägare fr o m 21-10-01.   

De nya ägarna till Kungälv Muttern 4 AB är GBS Invest AB och RN Team Väst AB.

 

HH-Byggare jobbar vidare med mer projektutveckling och välkomnar att intresserade tar kontakt.